Odd Skjerven, født i Borge, norsk veterinær. Dr.philos. 1956. Professor i obstetrikk ved Norges veterinærhøgskole 1957–87. Også distriktsveterinær i Oslo veterinærdistrikt 1957–74. Han har betydd mye for den kliniske forskning innen norsk veterinærmedisin.