Odd Holten, norsk politiker (KrF). Generalsekretær i Kristelig Folkeparti 1985–89. Stortingsrepresentant for Østfold 1989–2005. Lagtingspresident 1997–2001, lagtingets visepresident 2001–05. Parlamentarisk nestleder i KrF 1997–2000.