Odd Are Berkaak, norsk sosialantropolog. Mag.art. 1980, dr.philos. 1990, forsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo 1980–81, ved University of the West Indies, Kingston, Jamaica 1981; fra 1984 lektor ved Telemark distriktshøgskole (professor II 1995–96 og fra 2003) og forsker ved Universitetet i Oslo, førsteamanusensis sst. 1991 og professor fra 1994. Gjesteprofessor ved University of Arizona 1997–98, fra 2003 deltidstilknyttet universitetet i Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika. Berkaak har gjort feltarbeid i Karibia, Zambia, USA, Sør-Afrika og Norge, og har særlig interessert seg for musikk, estetikk, urban kultur, materiell kultur og historiekonstruksjon. Han har også utført flere evalueringer på kunst- og kulturområdet i Norge og arbeidet med lokalsamfunn som er blitt fordrevet fra naturvernområder under apartheid i Sør-Afrika. Berkaak har bl.a. utgitt Erfaringer fra risikosonen: opplevelse, utforming og traderingsmønster i rock and roll (1989), Den påbegynte virkelighet. Studier i samtidskultur (1992, sm.m. Even Ruud), Sunwheels: fortellinger om et rockeband (1994) og Tegn, tekst og samfunn: innføring i kultur og kommunikasjon (2004, sm.m. Ivar Frønes).