Odd, mannsnavn, norrønt Oddr, 'odd, spiss'; trolig et kortnavn til norske sammensetninger med Odd-, -odd, f.eks. Oddbjørn, Torodd. Navnedag 15. april.