Ocular larva migrans (OLM) skyldes at larver fra hundens og kattens rundmeror Toxocara canis og Toxocara cati hos mennesket migrer til øyet og forårsaker en granulomatøs reaksjon vanligvis i retina. Resultatet kan bli synsforstyrrelser og blindhet. Tilstanden er ikke sjelden i fattige land, hvor hunder og katter legger sine ekskrementer i sandkasser/hauger hvor barn leiker. Også i Norge bør dyr holdes borte fra slike leikeområder.