Oberhausen, by i Tyskland, i delstaten Nordrhein-Westfalen, like nord for elven Ruhr, mellom Essen og Duisburg, på begge sider av Rhein–Hernekanalen. Oberhausen har 210 934 innbyggere (2015). Byen har kullgruver, jern-, stål-, sink- og glassindustri, store kjemiske fabrikker med mer. Kull- og stålkrisen førte særlig i 1990-årene til at mange foretak ble nedlagt. Oberhausen har en oljeledning fra Wilhelmshaven. Byen har vært igjennom en industriell nyorientering, for eksempel med det norskeide Yara Industrial GmbH. Siden 1955 har det vært internasjonale kortfilmdager i Oberhausen. Bystatus fikk Oberhausen fra 1874.