Oak Ridge, by i USA, Tennessee, ved Tennessee River, 30 km vest for Knoxville; 27 500 innb. (2007). Grunnlagt 1942 som et lukket sentrum for utvikling og fremstilling av atombomber, det såkalte Manhattan Project (75 000 innb. 1945). Kjernefysisk forskningsinstitutt, grunnlagt 1948. Oak Ridge-reaktoren er i dag et nasjonalt minnesmerke.