OTC-liste, forkortelse for over the counter, 'over disken', noteringsliste for aksjer som ikke er børsnotert.