OGO, serie på seks amerikanske vitenskapelige satellitter skutt opp 1964–69. Hensikten med satellittene var å utforske plasmamiljøet, partikkelstråling og elektromagnetiske forhold i den øvre atmosfære og lavere magnetosfære.