OBO-skip, kombinasjonsskip for frakt av både olje, vanlig bulklast, eller malm. Lastene føres i de sammene rommene, dog ikke samtidig. Vanligvis bygd som alminnelig bulkskip, med dobbeltbunn og skrånende vingtanker oppe og nede. Lukene, ca. 1/3 av skipets bredde, må være helt tette mot oljetrykk. Rørledninger for lasting og lossing i dobbeltbunnen.