O/O-skip, kombinasjonsskip for frakt av både malm og olje, inndelt med to langsgående skott. Midtseksjonen har luker og benyttes til malm. De ytre seksjonene (vingene) benyttes som oljetanker.