Nytt fra Norge, tidligere ukeavis beregnet på nordmenn i utlandet. Inneholdt i konsentrert form viktige nyheter fra Norge. Avisen ble grunnlagt 1955 etter stortingsvedtak og ble utgitt av et aksjeselskap med Utenriksdepartementet og en rekke organisasjoner som aksjonærer. Avisen ble nedlagt 1995, da man gikk over til å formidle informasjoner til ambassadene elektronisk. I 2003 ble Norgesportalen etablert som en global internettportal. Den fungerer som de norske ambassadenes og delegasjonenes hjemmesider, organisert av UD, her tilbys bred og omfattende Norgesinformasjon fra alle sektorer til målgrupper i de aktuelle landene.