Nygaard, norsk slekt som stammer fra bonden Jens Mortensen fra Tonderup på Fyn. Slekten kom til Norge med hans sønnesønns sønn Christen Nygaard Madsen (f. 1769), som tok borgerskap i Bergen 1809 og var far til skipper, senere kjøpmann i Bergen Mads Nygaard (1793–1875). Slektens to hovedlinjer utgår fra dennes sønner, sogneprest i Egersund, prost Christen Nygaard (1825–1901), som har etterslekt i USA og Canada, og rektor Marius Nygaard (1838–1912). Sistnevnte var far til forleggeren William Martin Nygaard (1865–1952), høyesterettsadvokat Kristen Brunfeldt Nygaard (1871–1959) og førstelagmann i Eidsivating Finn Nygaard (1873–1967). W. M. Nygaard var far til forlagsdirektør Mads Wiel Nygaard (1898–1952) og arkitekt Andreas Melchior Wiel Nygaard (1903–82). Førstnevnte var far til forlagsdirektør William Nygaard (f. 1943). Høyesterettsadvokat K. B. Nygaard var farfar til matematikeren Kristen Nygaard (1926–2002) og høyesterettsadvokat Haakon Aasen Nygaard (f. 1931). Lagmann Finn Nygaard var far til høyesterettsdommer Marius Nygaard (1902–78).