Nygård, sentral bydel i Fredrikstad kommune, Østfold, vest for Glomma, med Nygårdsgaten, en av byens viktigste forretningsgater. Bydelen tilhørte opprinnelig de to gamle setegårder Nygård og Trosvik. Den første bymessige bebyggelsen ble kalt Forstaden, ettersom byen opprinnelig lå på østsiden av Glomma (nå Gamlebyen), senere ble den kalt Vestsiden; del av byen fra 1723.