Nygård, bolig- og næringsstrøk i Bergen kommune, i bydel Bergenhus mellom Puddefjorden og Lungegårdsvannene. Inntil slutten av 1800-tallet et område med lystgårder for byens borgere. Universitetet i Bergen har de fleste av sine bygninger her. Langtidssykehuset Florida. Grieghallen og Nygårdsparken ligger også på Nygård. Her ligger flere av byens museer, bl.a. Bergens Sjøfartsmuseum, Historisk museum, Bergen Museum samt Botanisk hage. Navnet er egentlig en forkorting av Ny-Lungegården, oppstått i første halvdel av 1700-tallet. Innlemmet i Bergen 1877.