Nurek, demning og magasin i elven Vakhsj, Tadsjikistan. Demningen er med sine 300 meter verdens høyeste av jordfyllingstypen. Magasinet bak demningen rommer 10,5 mrd. m³. Byggingen av demningen foregikk fra 1961 til 1980. Nurek kraftstasjon er bestykket med ni Francis-turbiner med en samlet ytelse på 3015 MW.