Nullarbor Plain, flatt kalksteinsplatå i Australia, strekker seg ca. 1200 km i øst-vestlig retning, mellom South Australia og Western Australia, og ca. 400 km fra Great Australian Bight i sør, og inn i Great Victoria Desert i nord, til sammen ca. 260 000 km2. Høyeste punkt ligger 305 moh. Sparsom vegetasjon. Krysses av verdens lengste rette jernbanestrekning (478 km lang).