Nubiske dal, elvedal 250 km ovenfor Aswan i Egypt, som nå er oversvømmet av Aswandemningene, og så langt sørover som grensen til Sudan.