Nozomi, japansk mars-sonde, opprinnelig kalt Planet-B, skutt opp fra Kagoshima Space Center (KSC) 4. juli 1998. Sonden gikk høsten 1999 inn i kretsløp rundt Mars, for derfra å samle data om planetens øvre atmosfære, vekselvirkningen mellom marsatmosfæren og solvinden, energiprosesser og lavatmosfære-fenomener, f.eks. støvformer. Nozomi medfører 14 instrumenter, hvorav 6 er et resultat av internasjonalt samarbeid. Massen er ca. 540 kg. Sonden er utviklet av den japanske romorganisasjonen ISAS (Institute of Space and Astronautical Science), og har kostet ca. 100 millioner dollar.