Nostoc, blågrønnalgeslekt. Ugrenede celletråder, innleiret i en fast, geléaktig masse med meget varierende form og størrelse. Arten N. pruniforme danner kulerunde, gjerne kirsebærstore kolonier, og er alminnelige i næringsrike innsjøer. Noen arter utgjør algekomponenten i lav.