Norway Station, base for Den Norske Antarktisekspedisjonen, 1956–60, opprettet i januar–februar 1957 på is-shelfen på 70° 30ʹ s.br., 02° 32ʹ v.l., 34 km fra brefronten mot havet. Den ble i januar 1960 overlatt Sør-Afrika, som drev den videre under navnet Sanae.