Norvegia, latinisert navn på Norge, brukt fra omkring 900, i formene Nort(h)wegia, Norwegia. Se også Norge (navnet).