Northrop Frye, kanadisk litteraturhistoriker og kritiker; fra 1967 professor ved University of Toronto. Han utgav bl.a. studier av William Blake og T. S. Eliot, og er ellers kjent for bøker som Anatomy of Criticism (1957), The Well-Tempered Critic (1963), The Bush Garden (1971) og Northrop Frye on Culture and Literature (1978).