NorthConnect

Artikkelstart

NorthConnect er et selskap som er opprettet for å bygge og drifte en sjøkabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. NorthConnect er også navnet på den samme sjøkabelforbindelsen.

Selskapet ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom kraftselskapene Agder Energi, E-CO, Lyse Energi, SSE (Scottish and Southern Energy plc) og Vattenfall. Senere har SSE trukket seg fra samarbeidet, og selskapet eies nå av Agder Energi, Hafslund E-CO, Lyse Energi og Vattenfall. Den planlagte kabelen skal strekkes fra Simadalen i Eidfjord til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Kabelen vil bli cirka 665 kilometer lang og ha en overføringskapasitet på 1400 megawatt (MW). Investeringskostnadene er beregnet til 1,5 milliarder GBP (17 milliarder NOK).

Samfunnsøkonomisk nytte

På norsk side kobles kabelen til et sterkt punkt i det norske overføringsnettet. Dermed vil ikke prosjektet utløse behov for nye nettforsterkninger i Norge. Ut fra de anslag som er gjennomført kan denne kabelforbindelsen gi samfunnsøkonomisk nytte til både Skottland og Norge.

Forbruket av elektrisk energi i Skottland er i hovedsak basert på fornybar energi der vindkraft i 2021 utgjorde 78 prosent av installert ytelse. Da vindkraft i stor grad er væravhengig, vil en høy vindkraftandel utløse et stort behov for balansekraft, noe det norske vannkraftbaserte systemet er vel egnet til å levere. På den annen side vil perioder med mye vind føre til et stort kraftoverskudd i Skottland. Med en NortConnect-forbindelse kan dette overskuddet avsettes i det nordiske kraftmarkedet. Uten en NorthConnect-forbindelse vil det bli nødvendig med betydelige investeringer i ny overføringskapasitet mellom England og Skottland for å få avsatt dette kraftoverskuddet.

I Norge vil forbindelsen bidra til å bedre forsyningssikkerheten. I tillegg får Norge muligheter til å kjøpe billig overskuddskraft i perioder med mye vind i Skottland. Når det i enkelte år er mye overskuddskraft i det nordiske kraftsystemet, vil en NorthConnect-forbindelse åpne for muligheten til å avsette denne kraften i et høyprisområde, i perioder hvor det er lite vindkraftproduksjon i Skottland.

Prosjektgjennomføring

EU-kommisjonen har påpekt at en hensiktsmessig infrastruktur med tilstrekkelig antall mellomlandsforbindelser er avgjørende for et integrert energimarked i EU. På denne bakgrunn har EU-kommisjonen identifisert NorthConnect-kabelen som et PCI-prosjekt (Projects of Common Interest). Det innebærer at prosjektet anses som et nøkkelprosjekt for infrastruktur innen energisektoren. Det skulle sikre at prosjektet fikk en raskere behandling i EU-systemet og med muligheter til å søke om økonomisk støtte.

NorthConnects konsesjonssøknad ligger fortsatt til behandling i NVE. Prosjektet var planlagt med tanke på at forbindelsen kunne settes i drift i 2014, men planene har møtt motstand i politiske miljøer. En viktig innvending er at selskapet ikke er eid av en TSO (som for eksempel Statnett), noe som av flere politiske partier anses som ønskelig. Dessuten er det reist tvil om Norge trenger flere utenlandskabler. Det er derfor oppstått en usikkerhet om planene vil bli realisert.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg