Norske Redningshunder, landsomfattende, humanitær redningsorganisasjon. Opprettet 1956 som Foreningen Norske Lavinehunder, men skiftet til sitt nåværende navn 1992. NRH har som formål å utdanne hunder til bruk i redningstjeneste og å spre opplysning om hundens muligheter til å finne savnede mennesker. Også hundenes eiere får trening.