Norsk ponniavlslag, avlsorganisasjon for de britiske ponnirasene, gotlandsruss og sportsponni i Norge. Stiftet 1970. Foreningens formål er å fremme avl og bruk av ponnier. Foreningen driver stambokføring av sine raser og har registrert drøyt 3000 ponnier (av ca. 4500 ponnier i alt i Norge). Rasene med størst avl er shetlandsponni, sportsponni og welsh ponni.