Norsk biografisk selskap, stiftet i 2001 for å skape et faglig forum for norske biografiforfattere: dvs. forfattere, forleggere, kritikere, forskere o.a. Selskapet har (2007) ca. 200 medlemmer og har et styre på fem medlemmer.