Norsk Trålforening, til 2007 Norske Trålerrederiers Forening, stiftet 1937, en av flere foreninger innen Fiskebåtredernes Forbund. Foreningen ivaretar norsk tråldrifts interesser og inngår tariff- og arbeidsavtaler med organisasjonene som representerer mannskapet på trålerne. Foreningen har hovedkontor i Ålesund. Knut Roald Holmøy er styreleder.