Den norske regjeringens offisielle meldingsblad på utefronten under den annen verdenskrig, utgitt i London fra 30. august 1940 til 23. mai 1945. Den kom vanligvis ut to ganger i uken, unntatt da tyske bomber traff trykkeriet i City. Avisen hørte opprinnelig til UD, men ble i oktober 1940 lagt til Regjeringens Informasjonskontor, der statsminister Nygaardsvold selv hadde ledelsen. Norsk Tidend målbar lojalt eksilmyndighetenes synspunkter. Her ble Nordahl Griegs reportasjer trykket, likeså Arne Skouens, alias Bjørn Stallares såkalte skinnbrev fra Oslo.