Norsk Sentrumsforum, samarbeidsorganisasjon for norske bysentrumsorganisasjoner, etablert 8. mars 1995. Formålet er å styrke sentrums rolle, og å gjøre norske bysentra attraktive som etableringssted for næringsliv og annen publikumsrettet virksomhet. I 2006 er 35 bysentrumsorganisasjoner i norske byer medlemmer.