NRF, grunnlagt 1982, interesseorganisasjon til fremme av rock, blues og beslektede musikkformer. Forbundet har tilslutning fra ca. 200 medlemsorganisasjoner (2008), hovedsakelig rocke- og bluesklubber, og har som oppgave å være et kompetanse- og serviceorgan for disse. Hovedkontor i Oslo.