Norsk Pressehistorisk Forening, norsk forening som har som oppgave å sikre mediehistorisk kildemateriale og å stimulere til mediehistorisk forskning og beretning. I samarbeid med avisbedrifter og offentlige arkivinstitusjoner tilrettelegges registrering og lagring av kildemateriale, og i samarbeid med forsknings- og pressemiljøer stimuleres det til ny systematisk kunnskap om norsk medieutvikling. Foreningen ble stiftet som Pressehistorisk arkiv, 1975, i 1993 ble navnet endret til Foreningen pressearkivets venner, og fra 1998 har den hatt dagens navn. I 2005 var 108 bedrifter, organisasjoner og institusjoner medlemmer, deriblant et flertall av landets mediebedrifter; foreningen hadde 158 personlige medlemmer.