Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening, tidligere norsk forening som organiserte musikere, musikkpedagoger og beslektede yrkesgrupper, het frem til 1991 Norsk Musikkpedagogisk Forening. Utgav medlemsbladet Musikk-Kultur. Fra 2001 slått sammen med Norsk kantor- og organistforbund og Norsk Musikerforbund i Musikernes fellesorganisasjon.