Norsk Medisinaldepot

Artikkelstart

Norsk Medisinaldepot (NMD) var et norsk statlig import- og engrosselskap for legemidler. Det ble opprettet ved lovvedtak i Stortinget i 1953. Norsk Medisinaldepot hadde enerett til import, eksport og engrossalg av legemidler i Norge for å ivareta statens monopol som importør og grossist på legemiddelmarkedet.

Norsk Medisinaldepot startet sin virksomhet 1. november 1957 med enerett til å drive engrosomsetning, import og eksport av legemidler i Norge. Opprettelsen var helsepolitisk. NMD hadde hovedkontor i Oslo og avdelinger i Bergen, Trondheim og Harstad. I 1997 bestemte Stortinget at NMD skulle privatiseres. I 1999 ble de første aksjene solgt. Det statlige monopolet NMDs tid var over.

Historikk

Norsk Medisinaldepot (NMD) ble opprettet etter vedtak av «Lov om Norsk Medisinaldepot» av Odelstinget 27. januar 1953 og tiltrådt av Lagtinget 6. februar samme år. Det politisk baserte flertallet la til grunn at «når det gjelder legemidler som skal redde menneskeliv, helbrede sykdom og mildne lidelser kan man ikke la spørsmål om prisdannelse, kvalitet, omsetning, beredskap og fordeling i krisesituasjoner løse seg selv uten regulerende innflytelse fra samfunnets side».

Før 1953 hadde vi i Norge private apotek drevet på konsesjon fra staten, private legemiddelgrossister som Tollef Bredal A/S, AS Apotekernes Fællesindkjøp (AF), Vestlandske Drogeforretning A/S og privat norsk legemiddelindustri. Utenlandsk legemiddelindustri hadde egne agenter i Norge.

Opprettelsen av NMD var en politisk beslutning etter kritikk fra mange for en uoversiktlig og lite kontrollerbar grossistvirksomhet med legemidler. Det ble mange som var, og etter hvert ble det flere som ble kritiske til statsmonopolet NMD. Utvalg og komiteer diskuterte monopolet, og til slutt førte det fram til at NMDs enerett opphørte 13. november 1992.

NMD bidro i sin monopoltid til opprettelse av og støtte til driften av Institutt for farmakoterapi, opprettelse og finansiering av «Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon». De delte også ut stipendier til forskning innen legemiddelområdet gjennom NMDs forskningsfond. NMD publiserte Norsk Legemiddelstatistikk som grunnlag for blant annet gjennomgang av norsk legemiddelterapi. NMD sørget også for god legemiddelberedskap i Norge.

Fritt eierskap og fri etablering av apotek i Norge ble innført fra 1. mars 2001. Det ble fritt fram for kjededannelse av apotek, og konkurrransetilsynet passet på at ingen markedsaktør hadde markedsandel over 50 prosent. Som en konsekvens av dette ble det i løpet av kort tid dannet tre kjeder gjennom oppkjøp og etablering av apotek. Disse var:

  • Apotek 1: Norges ledende kjede. Er en del av Apotek 1 Gruppen, eid av tyske PHOENIX group.
  • Ditt apotek: Kjeden drives av Norsk Medisinaldepot AS.
  • Boots apotek: AllianseHelthcare er Boots Norges grossist. Disse er i allianse/partnerskap med Wallgreens i USA og utgjør verdens største apotekkjede.

Etter hvert kom også andre kjeder, blant annet Vitusapotek eid av Norsk Medisinaldepot AS.

NMDs enerett opphørte 13. november 1992. Eneretten ble avviklet som en følge av at Norge tilsluttet seg EU med en EØS-avtale. Starten for fri konkurranse i grossistleddet ble satt til 1. januar 1994. AS Apotekernes Fællesindkøp (AF) ble kjøpt av NMD i 1992. AF drev grossistvirksomhet med helsepleiemateriell. Dette skulle styrke NMD som totalleverandør av legemidler og helsepleiemateriell i konkurranse med internasjonale aktører. Norsk Medisinaldepot AS solgte i 1999 AF til OPG Group i Nederland.

Omdannelsen av NMD i 1993 til et statsaksjeselskap, Norsk Medisinaldepot AS, var et trekk i påvente av startskuddet for kjededannelse av apotek. Oppkjøp av apotek krevde kapital og NMD ble derfor i sin helhet solgt til Celesio AG, et tysk selskap som drev grossist- og apotekhandel med legemidler i mange land i Europa.

Avvikling og restrukturering

15.mars 1999 ble det inngått avtale mellom Sosial- og helsedepartementet og den nederlandske legemiddelgrossisten OPG om kjøp av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS. I desember 1999 overtok de også aksjer til norske apotekere. Salget medførte at statens eierandel i NMD ble redusert til 81 prosent. I mai 2001 inngikk Nærings- og Handelsdepartementet en avtale med det tyske legemiddelkonsernet GEHE AG (nå Celesio AG) om salg av statens gjenværende aksjeposter i NMD. Stortinget samtykket 15. juni 2001.

Den nye apotekloven som trådte i kraft 1. mars 2001, gjorde at NMD måtte endre sin strategi. GEHE AG kjøpte både statens og OPGs aksjer, til sammen 98 prosent. Senere samme år kjøpte de også de resterende to prosent som var eid av apotekere.

Fra 1. januar 2007 har NMD samordnet virksomheten i Norge i de to søsterselskapene NMD Grossisthandel AS og Vitusapotek AS. Disse ble 1. oktober 2008 infusjonert i Norsk Medisinaldepot AS.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg