Norsk Jernbaneklubb, norsk ideell forening, stiftet 1969, har som formål å utbre interesse for jernbaner og jernbanedrift og å virke som forum for alle jernbaneinteresserte. Hovedkontor i Oslo, syv lokalforeninger, fire driftsavdelinger og syv aktivitetsavdelinger. Foreningen arbeider for å bevare jernbanemateriell, samt hus og anlegg til baner, bl.a. Krøderbanen i Buskerud og Gamle Vossebanen i Hordaland. Foreningen kjører også chartertog med museumsmatriell på Jernbaneverkets banenett. I 2005 hadde NJK ca. 2050 medlemmer. Foreningen utgir medlemsbladet "På sporet" og har hjemmeside njk.no