NJA, institusjon etablert 1981 med formål å samle inn, katalogisere og gjøre tilgjengelig alle former for materiale med tilknytning til norsk jazzhistorie, samt drive forskning innen samme område. Arkivet har stått bak en rekke plate- og bokutgivelser.