Norsk Hotell- og Restaurantforbund, stiftet 1894, bransje- og arbeidsgiverorganisasjon; 1997 slått sammen med Forbundet for Overnatting- og Serveringsnæringen til Reiselivsbedriftenes Landsforening.