Norsk Helse- og Sosialforbund, (til 1995 Norsk Hjelpepleierforbund), yrkesorganisasjon stiftet 1965, gikk i 2003 sammen med Norsk Kommuneforbund i det nye storforbundet Fagforbundet. Forbundet organiserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.