Norsk Filmforbund, grunnlagt 1946, forbund av norske filmarbeidere (unntatt filmprodusenter) som har til formål å fremme og verne norsk filmproduksjon, og ivareta norske filmfagfolks interesser overfor myndighetene og filmprodusentene. Forbundet har over 1000 medlemmer (2015), og er medlem av Norsk Kunstnerråd og Media and Entertainment International (MEI). Norsk Filmforbund utgir tidsskriftet Rushprint. Leder er Sverre Pedersen.