NCC, stiftet 1960 med formål å representere campingvogneiernes interesser overfor myndighetene, arrangere nasjonale, nordiske og internasjonale stevner samt fremme medlemmenes ferdigheter trafikkmessig og teknisk. 66 avdelinger med i alt ca. 26 000 medlemmer (2005). Driver ca. 40 egne campingplasser for medlemmer. Representert i Fédération Internationale de Camping et de Caravaning (FICC) og Nordisk Caravan Råd. Utgir bladet Caravan; hovedkontor på Sørumsand.