Norsk Bioingeniørforbund, tidligere yrkesorganisasjon for bioingeniører, stiftet 1962 som Norsk Fysiokjemikerforbund, 1998 opptatt i NITO.