Norsk Arkeologisk Selskap, stiftet 1936, har til formål å spre resultatene av norsk arkeologisk forskning ved foredrag, ferder til distriktenes fortidsminner, og ved utgivelsen av årboken Viking og andre publikasjoner. Ca. 800 medlemmer (2006).