Oslo, norsk konsulentselskap etablert i 1988 som Norsk Spesialavfallselskap av Miljøverndepartementet, Norges Industriforbund og Kommunenes Sentralforbund. Hensikten var å utvikle system for håndtering av spesialavfall, men Norsas ble i 1994 omdannet til et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter for hele avfallsområdet. Avdelingskontorer i Grimstad og Trondheim. Norsas ble privatisert i 2000 og solgt til ingeniørkonsulentselskapet Interconsult, som senere ble overtatt av danske Cowi.