Norkring AS, Fornebu i Bærum, norsk sendeselskap for telekommunikasjon og kringkasting, opprettet i 1996 ved utskilling av NRKs bakkebaserte programlinjenett. Selskapet tilbyr sendekapasitet på kommersiell basis til alle som har konsesjon for å drive kringkasting i Norge. Norkrings nasjonale driftskontrollsenter ligger på Tryvann i Oslo, ellers distriktskontorer i Hamar, Bergen, Trondheim og Lødingen. Selskapet var opprinnelig eid av NRK (60 %) og Telenor (40 %), fra 1999 heleid av Telenor.