Ski, norsk handelsselskap grunnlagt i 1963. Norgros har grossistvirksomhet innen trelast og byggevarer og driver byggevarekjeden Byggmakker, Norges største på området med ca. 110 utsalg (derav 20 eid av Norgros) og en omsetning på ca. 6 mrd. kr (2004). Norgros var opprinnelig eid av detaljistene, men ble i 2005 overtatt av det finske handelskonsernet Kesko.