Norges kulturvernforbund, paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern, dannet 1994, het frem til 2004 Kulturvernets Fellesorganisasjon (KORG). Kulturvernforbundet har 19 medlemsorganisasjoner med til sammen ca. 185 000 medlemmer og ca. 1300 lokallag (2004). Sekretariat i Oslo.