Norges kontinentalsokkels geologi

Norges kontinentalsokkels geologi, kontinentalsokkel utenfor Mørekysten i sør til Lofoten i nord. Sokkelen er mindre enn 100 km bred ved 62 oN i sør, opptil 250 km bred ved 66 oN og 60-80 km bred i nord.Den norske kontinentalsokkelen består av grunne banker på 50-300 m havdyp som er adskilt av grøfter på 150-550 m havdyp. Norskerenna er den største av disse grøftene.Grunnfjellet langs kysten av Norges fastland strekker seg 10-40 km vestenfor de ytterste øyene. Berggrunnen blir gradvis yngre utover fra kysten og består vesentlig av sedimentære bergarter som er avsatt senere enn triastiden. Utenfor Egga finnes en tykk lagpakke av glasifluvialt materiale som ble avsatt under og etter istiden.

Faktaboks

Også kjent som
eng. Norwegian Continental Shelf

Olje og gass

Nesten overalt i berggrunnen under Norges kontinentalsokkel finnes sedimentære bergarter, oftest med flere tusen meters mektighet. Produksjon av olje og gass foregår offshore i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet (se Norge – petroleumsutvinning).

Ved årsskiftet 2008/09 var 61 petroleumsfelt i produksjon på norsk kontinentalsokkel, 51 i Nordsjøen, 9 i Norskehavet og ett i Barentshavet. Til sammen har disse feltene produsert 5,1 mrd. Sm3 oe petroleum (2009).

På 2000-tallet ble Goliatfeltet og Skrugard/Havis funnet i nordlige del av Norskehavet, og i januar 2012 ble Barentshavet erklært som en ny olje/gass-provins på norsk sokkel.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg