Norges Takseringsforbund var Norges eldste takstorganisasjon, etablert 1957. 1. januar 2018 ble det slått sammen med NITO Takst til en ny takstorganisasjon: Norsk takst.