Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser, opprettet 1928 som sentralinstitusjon for norsk utforskning av Arktis. Gikk i 1948 inn i det nyopprettede Norsk Polarinstitutt. Utgav en rekke Skrifter og Meddelelser, publikasjonsserier som blir fortsatt av Norsk Polarinstitutt.