Norges Svømmeforbund, stiftet i 1910 og organiserer norsk kappsvømming, stup, vannpolo og synkronsvømming. Utdanner også svømmeinstruktører, driver svømmeopplæring av barn og voksne og utdeler ferdighetsmerker, bl.a. Svømmeknappen og Havhesten. Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og internasjonalt av Ligue Europeenne de Natation (LEN) og Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA). Ca. 45 000 medlemmer (per 2005). Administrasjon ved Ullevaal Stadion, Oslo. Utg. meldingsbladet Norsk Svømming.